dr Marzena Świstak | Migracje ludności jako konsekwencja konfliktu zbrojnego

W dniach 11-12 maja 2023 roku w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. Przez dwa dni prelegenci z Polski i państw ościennych dyskutowali na temat nowego porządku prawnego w Europie, który został wymuszony przez trwający od lutego 2022 roku konflikt w Ukrainie. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut De Republica. Lubelska konferencja była siódmą z cyklu, jednak pierwszą realizowaną od czasu wybuchu wojny w Ukrainie – konfliktu, który wywrócił do góry nogami dotychczasowy ład zarówno w Europie, jak i na świecie. Chęć świadczenia pomocy militarnej państwu ukraińskiemu, jak również udzielanie schronienia osobom uciekającym przed wojną wymusiły wiele zmian w porządkach prawnych wszystkich zaangażowanych w te kwestie państw. Właśnie o nich – tych dotychczas podjętych, jak i planowanych zmianach, także tych w samej Ukrainie – debatowali uczestnicy VII międzynarodowej konferencji naukowej „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. – Są dwa sposoby prowadzenia walki – jeden prawem, drugi siłą. Pierwszy sposób jest ludzki, drugi zwierzęcy, zauważył już renesansowy filozof i pisarz Niccolò Machiavelli. Ten sam, który postulował oddzielenie moralności od polityki, użycie siły potraktował jako domenę zwierzęcą. Wierzymy, że nauki prawne mogą pomóc w rozwiązaniu spraw, które narodził agresywny konflikt. Nasza konferencja powinna być swego rodzaju mostem, który prowadzi do przyszłości – wskazała Joanna Gepfert, Zastępca Dyrektora Instytutu De Republica witając uczestników spotkania.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/dv715qo4pbU

Powiązane filmy: