dr hab. Rafał Łatka prof. ucz. | Kraków

Miejsce drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w dokumentach, pamięci społecznej oraz historycznej, konteksty, konflikty i nadzieje z nią związane – wszystkie te zagadnienia zostały podjęte podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej: II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: nauczanie, przebieg, efekty, która odbyła się 14 czerwca bieżącego roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia był Instytut De Republica oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach 16-23 czerwca 1983 roku i, jak wspólnie wskazują badacze pontyfikatu polskiego papieża, jest jego najmniej opisaną podróżą do Ojczyzny. Zorganizowana przez Instytut De Republica oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogólnopolska konferencja miała pokazać nie tyle tło religijne, co towarzyszące tej pielgrzymce konteksty historyczne oraz społeczne.

Profesor Przyłębski w słowie wstępnym skierowanym do uczestników konferencji, przywołał także osobiste wspomnienia z drugiej podróży Ojca Świętego do Polski. Zwrócił uwagę zwłaszcza na wygłoszone przez papieża homilie, w których, zdaniem profesora, na pierwsze miejsce wybijało się myślenie papieża o jednostce, wspólnocie oraz społeczeństwie jako pewnej całości.

wersja z napisami i audiodeskrypcją:  https://youtu.be/ZFefUj_N-CY

Powiązane filmy: