dr hab. Grzegorz Gąsior, prof. ucz. | Kwestia przynależności Kraiku Hulczyńskiego i Śląska Opaw…

W dniach 25-26 maja w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej”. Jej celem było przypomnienie okoliczności oraz skutków wydarzenia, które wywarło ogromny wpływ na sytuację geopolityczną Starego Kontynentu.

Powiązane filmy: