14 12/21

Ogólnopolska konferencja poświęcona państwowości irlandzkiej XX wieku

14 grudnia w Lublinie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona współczesnej Irlandii. Jej tematem przewodnim będzie państwowość irlandzka w XX wieku, kształtowanie się i ewolucja ustroju Irlandii, a także stosunki polityczne w Wolnym Państwie Irlandzkim i Éire.

Ogólnopolska konferencja poświęcona państwowości irlandzkiej XX wieku

Konferencja będzie podzielona na cztery panele. Pierwszy z nich, zatytułowany „Podział Irlandii i perspektywy zjednoczenia” będzie składał się pięciu wykładów. Nad zadaną tematyką pochylą się dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. ucz., dr hab. Bartłomiej Toszek, prof. ucz., dr Szymon Bachrynowski, dr Łukasz Danel oraz pan Miłosz Gapsa.

Sesja druga poświęcona zostanie tematowi: „Ustrój Wolnego Państwa Irlandzkiego oraz Irlandii”. Prelegentami będą dr hab. Paweł Leszczyński, prof. ucz., dr Maciej Furtas, dr Łukasz Wawrowski, pani Weronika Nawracaj oraz pan Jakub Szyszka.

Część trzecia odbędzie się pod hasłem „Stosunki polsko-irlandzkie oraz Varia”. Podczas niej wysłuchamy sześciu wykładów, które wygłoszą dr Jarosław Płachecki, dr Michał Wallner oraz panowie Bartosz Czajka, Michał Dworski, Gabriel Doherty oraz Dariusz Szady.

Po części wykładowej nastąpi Dyskusja, którą poprowadzi dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. ucz.

Asumptem do podjęcia rozważań nad wskazaną problematyką jest przypadająca na ten rok setna rocznica podpisania brytyjsko-irlandzkiego traktatu, na mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online.

Współorganizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundacja Scytia, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS, Centrum Badań na Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, Instytut im. gen. Władysława Andersa oraz Instytut De Republica. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych (PAIS).