12 01/22

Joseph Conrad Fellowship | Polska droga do nowoczesności – zwyczajna czy wyjątkowa?

Już 12 stycznia kolejny wykład w ramach Joseph Conrad Fellowship. Tym razem naszym gościem będzie prof. Tomasz Kizwalter. Zapraszamy na wykład i dyskusję o modelach polskiej nowoczesności.

Joseph Conrad Fellowship | Polska droga do nowoczesności – zwyczajna czy wyjątkowa?

Po inauguracyjnym wykładzie prof. Roberta Hampsona o Josephie Conradzie i jego konfrontacjach z nowoczesnością czas na drugie otwarte wydarzenie w ramach programu Joseph Conrad Fellowship.

Prof. Tomasz Kizwalter, wybitny historyk i znawca XIX wieku, opowie o meandrach polskiej nowoczesności. O tym, gdzie należy szukać źródeł modernizacji, jakie modele myślenia o nowoczesnym świecie kształtowały naszą zbiorową świadomość i co zadecydowało o tym, że jesteśmy tacy, a nie inni.

– Na czoło wysuwały się tu sprawa tożsamości zbiorowej i jej redefiniowania w obliczu społecznej demokratyzacji oraz kwestia agrarna, czyli ujawniająca się coraz wyraźniej konieczność przekształcenia stosunków społeczno-gospodarczych w rolnictwie. Te dwa wielkie zagadnienia usytuowały Polskę na europejskiej i światowej mapie procesów modernizacyjnych – twierdzi prof. Tomasz Kizwalter.

Już 12 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 będziemy się spierać o to, czy polski model nowoczesności jest wyjątkowy czy jednak zwyczajny. Po wykładzie nastąpi otwarta dyskusja z udziałem publiczności.

LINK DO TRANSMISJI

Zapraszamy do „Marzycieli i Rzemieślników. Domu Innowacji Społecznych”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich (III p.), ul. Bracka 25 w Warszawie.

Zachęcamy do śledzenia naszego wydarzenia na Facebooku.

Patroni medialni: Kwartalnik Literacki „Wyspa” i Instytut Literatury.