21 10/22

Granice bezpieczeństwa – bezpieczeństwo granic

Bezpieczeństwo państwa stanowi nie tylko niezwykle istotny ale również wyjątkowo aktualny element związany z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Polskiej. Bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji na granicy Polski z Białorusią, jak również na granicy ukraińsko-rosyjskiej skłaniają do bliższej analizy tych zjawisk. Nie bez znaczenia jest tu również aspekt związany z bezpieczeństwem energetycznym Europy w kontekście funkcjonowania Nord Stream 2.

Granice bezpieczeństwa - wydawnictwo nauki społeczne

W związku z tym Instytut De Republica postanowił zorganizować konferencję naukową, której przedmiotem będą szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa w kontekście sytuacji na wschodniej granicy państwa. Celem wydarzenia będzie zbadanie prawnych, politycznych a także ekonomicznych zagadnień związanych z kryzysem na wschodniej granicy państwa.

Konferencja ma na celu połączenie w szczególności analizy prawnej oraz politologicznej z praktycznymi doświadczeniami administracji rządowej oraz samorządowej, a także służb mundurowych zaangażowanych z działania w obszarze przygranicznym.