Joanna Gepfert - Zastępca Dyrektora

Joanna Gepfert

Zastępca Dyrektora

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologia polska oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu – Business administration. Ukończyła  program uniwersytecki z dziedziny komunikacji społecznej w konsorcjum Georgetown i George Washington University w USA oraz podyplomowy kurs z zakresu informacji publicznej na Uniwersytecie Leyden w Holandii.

Pracowała w wielu instytucjach państwowych m.in. Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Sejmie RP, Kancelarii Senatu, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze Prasowym Rządu, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Muzeum Historii Polski, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskim Radiu oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych. Prowadziła również działalność gospodarczą z zakresu zarządzania i komunikacji społecznej. Była doradcą i coachem szefów firm, kadry zarządzającej oraz osób publicznych. Od 2 marca 2021 roku jest Zastępcą Dyrektora Instytutu De Republica.