dr Przemysław Sobolewski

dr Przemysław Sobolewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na którym uzyskał także w stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Zgoda na zabieg medyczny”. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i medycznym, w szczególności w zakresie ochrony praw pacjenta i organizacji służby zdrowia. Zawodowo zajmuje się legislacją. Od 2010 roku zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych jako specjalista do spraw legislacji, następnie starszy specjalista, naczelnik wydziału, a obecnie wicedyrektor Biura. Redaktor Naczelny „Biuletynu Europejskiego BAS” oraz „Zeszytów Prawniczych BAS”. Do jego dorobku naukowego należą m.in. obszerne fragmenty w Systemie Prawa Medycznego oraz Komentarzu do Kodeksu Cywilnego. Doświadczony wykładowca akademicki, przez wiele lat prowadził na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia z prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego dla polskich studentów oraz studentów zagranicznych przebywających w Polsce w ramach programu ERASMUS. Badania naukowe prowadził zarówno w Polsce, jak i w zagranicznych instytucjach naukowych m.in. w Europejskim Instytucie we Florencji oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim. Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych opublikowanych w wiodących periodykach w języku polskim i angielskim oraz ponad 100 opinii prawnych sporządzonych na potrzeby procesu legislacyjnego.