prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

Stopień doktora uzyskał w 2002, stopień doktora habilitowanego w 2011, a tytuł profesora nauk humanistycznych w 2014 roku. Historyk, pracownik Instytutu Historii I Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Katedry XIX i XX wieku i Historii Najnowszej. Członek  Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest autorem kilkunastu monografii w językach polskim i angielskim oraz redaktorem licznych prac zbiorowych opublikowanych w językach polskim i niemieckim.