dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. ucz.

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. ucz.

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, magister filologii polskiej. Specjalizuje się w zakresie wykładni prawa, legislacji, aksjologii orzecznictwa, bezpieczeństwa prawnego, polityki społecznej, oświaty, praw człowieka, etyki zawodów prawniczych oraz etyki biznesu. Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; w latach 2017–2019 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego; członek Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL; członek zespołów redakcyjnych czasopism prawniczych: „Studia Prawnicze KUL”, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” oraz członek Rady Programowej kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa, m. in. monografii: Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa (Lublin 2013); Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (Lublin 2007).