13 maja 2022

Instytut De Republica poszukuje fotografii dokumentujących polską naukę

Prowadzisz badania naukowe, dokumentujesz wykonywane przez siebie eksperymenty lub po prostu uwieczniasz na zdjęciach zachodzące w społeczeństwie i kulturze zmiany w celach naukowych? Przekaż swoje fotografie Instytutowi De Republica, który tworzy bazę fotografii naukowej i dokumentalnej poświęconej polskiej nauce.

Instytut De Republica poszukuje fotografii dokumentujących polską naukę

Fotografia od zawsze wspierała działalność naukową – zwłaszcza nauki ścisłe, ale też nauki humanistyczne i społeczne. Pierwsze wykorzystanie zdjęć do celów badawczych miało miejsce niedługo po premierze dagerotypu przez Josepha Nicéphore’a Niépce’a i Louisa Jacques’a Daguerre’a. Z czasem fotografia stała się narzędziem, a następnie oficjalnie uznawaną metodą badawczą. Sprawdziła się między innymi w fizyce, astronomii, chemii, zoologii, botanice czy etnologii jako doskonały sposób uwiecznienia badanych elementów – zwłaszcza tych nietrwałych, jak kultura czy materiały organiczne. Poza dokumentacją przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń, fotografia była wykorzystywana również do upamiętniania ważnych wydarzeń. Już w pierwszej połowie XIX wieku fotografowie uwieczniali na zdjęciach między innymi wojnę krymską, wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych, czy też wyprawy eksploracyjne dokumentujące odległe i niezbadane miejsca. Pod koniec wieku zaczęto też archiwizować za pomocą zdjęć zachodzące na świecie zmiany społeczne. Jednym z pierwszych „fotoreporterów” był Jacob August Riis, który swoimi zdjęciami chciał uświadomić, w jak upokarzających warunkach mieszkali ubodzy (głównie imigranci) w Nowym Jorku na przełomie XIX i XX wieku i zmienić obojętną postawę, jaką wobec nich przejawiano bogatsze społeczeństwo.

Fotografia naukowa i dokumentalna to jedne z bardziej rozwijanych obecnie gałęzi fotografii. Za pomocą obrazu wspierane jest przeprowadzanie badań naukowych, dokumentowanie osiągnieć i eksperymentów, a także problemów kulturowych, społecznych lub politycznych.

Projekt Instytutu De Republica „Kadr nauki” to przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotykają naukę. Jego celem jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki. Zgromadzone w projekcie zdjęcia – pokazujące między innymi obiekty i efekty badań, eksperymenty, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą oraz zachodzące w społeczeństwie zjawiska – przyczynią się do promowania nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych. Środkiem do tego mają być artystyczne ujęcia naukowych zjawisk przyciągające uwagę odbiorców i zachęcające ich do poznania historii stojącej za fotografiami.

Fotografia pozwala dostrzec to, co często jest poza obszarem widzenia ludzkiego oka oraz poszerza perspektywę i pozwala odkrywać innych ludzi oraz odmienne kultury. Zadaniem fotografii naukowej czy dokumentalnej jest przede wszystkim utrwalenie stanu badanego zjawiska w określonym momencie jego trwania. Dotyczy to nie tylko dziedzin ścisłych, ale również nauk humanistycznych i społecznych. Chcemy aby naukowe atelier Instytutu De Republica stało się miejscem, w którym będzie można zapoznać się z pracą polskich naukowców, obejrzeć za pomocą fotografii zachodzące zjawiska w społeczeństwie i kulturze czy utrwalić dla przyszłych pokoleń ważne dla kraju i świata wydarzenia historyczne. Poszukujemy fotografii prezentujących nie tylko dorobek naukowców, ale także tych które wiernie przedstawiają świat i mogą informować odbiorców o ukrytych zakamarkach współczesnego życia, a nawet stać się częścią historii – mówi dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica.

Projekt tworzenia bazy fotografii naukowej Instytutu De Republica to próba zebrania w jednym miejscu najlepszych zdjęć wraz z opisami (metadanymi) pracy polskich naukowców.

„Kadr nauki” kierowany jest do osób, którym bliska jest idea promowania i upowszechniania nauki we współczesnym świecie. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, zwłaszcza polscy naukowcy pracujący i działający zarówno w Polsce jak i za granicą.

Osoby, które chcą podzielić się swoją pracą, a tym samym pragną popularyzować polską naukę, proszone są o przesłanie materiałów (fotografii wraz z opisem) na adres: media@iderepublica.pl. Wybrane fotografie znajdą się na stronie internetowej Instytutu De Republica. W ramach projektu planowana jest wystawa fotografii oraz publikacja w formie albumu.