20 kwietnia 2022

Ewolucja rynku mediów w Polsce w XXI wieku i jej znaczenie dla organów administracji publicznej jako nadawcy komunikatu prasowego

Zachęcamy do lektury materiału dr. hab. Andrzeja Rudawskiego, prof. ucz. „Ewolucja rynku mediów w Polsce w XXI wieku i jej znaczenie dla organów administracji publicznej jako nadawcy komunikatu prasowego”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Ewolucja rynku mediów w Polsce w XXI wieku i jej znaczenie dla organów administracji publicznej jako nadawcy komunikatu prasowego

Komunikat prasowy jest – obok wywiadu – najbardziej popularną formą przekazu medialnego stosowanego przez organy administracji publicznej. Równocześnie bywa, że – w szczególności w sytuacjach kryzysowych – może mieć znaczenie krytyczne. Jego nadawcy muszą z uwagą przyglądać się procesom, jakie zachodzą na rynku medialnym tak, aby w sytuacjach, gdy kontakt z adresatami komunikatu może stanowić np. o ich bezpieczeństwie (choćby wtedy, gdy ma rolę prewencyjną), wybrać odpowiednie nośniki gwarantujące pożądany zasięg i odpowiednią prędkość dotarcia do adresata.

Rolą niniejszego opracowania jest zatem: a) w pierwszym rzędzie uchwycenie zachodzących na rynku mediów w Polsce w XXI wieku procesów, które wpływają na znaczenie poszczególnych klas mediów w systemie komunikacji masowej; b) następnie zaś refleksja nad płynącymi stąd wnioskami dla nadawcy komunikatu prasowego. W tym celu zagregowano dostępne dane na temat kondycji poszczególnych klas mediów w Polsce po roku 2000 (zasięgi, rynek reklamy oraz wyceny), co pozwoliło uchwycić zmiany w tych obszarach stanowiące podstawę do dal­szej refleksji nad znaczeniem tego procesu dla twórców komunikatu prasowego, zarówno wtedy, gdy myślimy o klasach mediów, jak i wtedy, gdy myślimy o samym komunikacie, jego strukturze i formie.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.