Ewolucja rynku mediów w Polsce w XXI wieku i jej znaczenie dla organów administracji publicznej jako nadawcy komunikatu prasowego

dr hab. Andrzej Rudowski, prof. ucz.

Komunikat prasowy jest – obok wywiadu – najbardziej popularną formą przekazu medialnego stosowanego przez organy administracji publicznej. Równocześnie bywa, że – w szczególności w sytuacjach kryzysowych – może mieć znaczenie krytyczne. Jego nadawcy muszą z uwagą przyglądać się procesom, jakie zachodzą na rynku medialnym tak, aby w sytuacjach, gdy kontakt z adresatami komunikatu może stanowić np. o ich bezpieczeństwie (choćby wtedy, gdy ma rolę prewencyjną), wybrać odpowiednie nośniki gwarantujące pożądany zasięg i odpowiednią prędkość dotarcia do adresata.

Rolą niniejszego opracowania jest zatem: a) w pierwszym rzędzie uchwycenie zachodzących na rynku mediów w Polsce w XXI wieku procesów, które wpływają na znaczenie poszczególnych klas mediów w systemie komunikacji masowej; b) następnie zaś refleksja nad płynącymi stąd wnioskami dla nadawcy komunikatu prasowego. W tym celu zagregowano dostępne dane na temat kondycji poszczególnych klas mediów w Polsce po roku 2000 (zasięgi, rynek reklamy oraz wyceny), co pozwoliło uchwycić zmiany w tych obszarach stanowiące podstawę do dal­szej refleksji nad znaczeniem tego procesu dla twórców komunikatu prasowego, zarówno wtedy, gdy myślimy o klasach mediów, jak i wtedy, gdy myślimy o samym komunikacie, jego strukturze i formie.