15 grudnia 2021

Rozważania na temat myśli politycznej św. Tomasza z Akwinu

„Teologia i polityka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu” – pod takim tytułem odbył się 14 grudnia panel naukowy zorganizowany przez Instytut De Republica oraz Instytut Tomistyczny.

dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik

Sesja, której gościem specjalnym był prof. François Daguet OP, który wygłosił wykład pt. „Le politique selon Thomas d’Aquin” (Polityka według św. Tomasza z Akwinu), to jedno z wielu wydarzeń zainicjowanych przez Instytut Tomistyczny, poświęconych Doktorowi Anielskiemu i jego spuściźnie.

– Nie ulega wątpliwości, że trzynastowieczny Dominikanin, św. Tomasz z Akwinu, odegrał niezwykłą rolę w intelektualnej historii Europy. Jego wielkość wyrasta z epoki, w której dopiero co powstały w największych miastach naszego kontynentu uniwersytety, a wraz z nimi nieznane wcześniej środowisko intelektualistów, oddanych w pełnym wymiarze pogłębionej refleksji i poszukiwaniu prawdy. Wraz z odkryciem na nowo Arystotelesa oraz jego refleksji filozoficznej, etycznej i politycznej scholastyka otrzymuje nowe narzędzia do opisywania świata: między innymi tej politycznej rzeczywistości. Akwinata wyróżnia się jako jeden z najwybitniejszych znawców Stagiryty powiedział w słowie wstępnym dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

W trakcie panelu wykłady wygłosili między innymi: dr hab. Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego, dr Bartosz Zalewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ks. Dr Adam Machowski z ramienia Kolegium Jagiellońskiego i Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz o. dr Michał Mrozek.