15 grudnia 2021

Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii

14 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii. Instytut De Republica był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Asumptem do podjęcia rozważań nad wskazaną problematyką jest przypadająca na ten rok setna rocznica podpisania brytyjsko-irlandzkiego traktatu, na mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie.

Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii

– Dzisiejsza konferencja dotyczy bardzo ważnego tematu związanego z Irlandią, jej ustrojem a także innymi aspektami jej funkcjonowania. Myślę, że będzie ona łączyła zarówno elementy dotyczące nauk politycznych, nauk prawnych, ale także innych dziedzin naukowych. Wśród prelegentów oraz organizatorów jest wielu wspaniałych specjalistów zajmujących się między innymi kwestiami ustroju Irlandii. Myślę, że gwarantuje to bardzo wysoki poziom tej konferencji. Jej pokłosiem będzie publikacja, która zostanie wydana w najbliższym czasie przez Instytut De Republica – zapewnił dr Artur Trubalski, który w imieniu dyrektora Instytutu De Republica, dra hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz. powitał wszystkich uczestników.

W trakcie spotkania, które było podzielone na cztery panele, słuchacze mieli sposobność wysłuchać kilkunastu wystąpień. Swoje prelekcje wygłosili między innymi dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. ucz., dr hab. Bartłomiej Toszek, prof. ucz. oraz dr hab. Paweł Leszczyński, prof. ucz. oraz doktoranci z wielu polskich uczelni. Wszystkie poświęcone były konkretnym aspektom, istotnym z punktu widzenia historii a także aktualnej sytuacji politycznej i społecznej Irlandii, także w odniesieniu do Polski.

– Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed badaczami zajmującymi się Irlandią, także tą współczesną jest kwestia przekładu. Opisywanie Irlandii po Polsku skłania nas do zastanowienia się nad tym, na ile tak naprawdę rozumiemy rzeczywistość i codzienność polityczną kraju, w którym urzędowymi językami są, nadal jeszcze, angielski i irlandzki. Przyswajanie odmienności, a wcześniej jeszcze uświadamianie sobie jej konsekwencji, to z kolei okazja do zastanowienia się nad, być może czasem zbyt pochopnymi analogiami, próbami bezpośredniego przeniesienia doświadczeń irlandzkich na polski grunt – przyznał prof. Leszek Drąg, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych.

Konferencja dostępna na kanale YouTube: