Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski

Redakcja naukowa: Janusz Górski

„Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” to kontynuacja dwutomowej monografii „Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski”, przedstawiającej kształtowanie się i metamorfozy naszego herbu od średniowiecza po współczesność.

Studia są zbiorem prac naukowych, których tematem jest Orzeł Biały. Ich autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauk humanistycznych, badają zagadnienia mniej znane, ale rzucające światło na problematykę zasygnalizowaną w tytule: herb Polski w aspekcie reguł sztuki heraldycznej (Przemysław Mrozowski), wizerunki Orła Białego w starodrukach okresu I Rzeczypospolitej ( Jakub Maciej Łubocki), przedstawienia polskiego herbu w herbarzach z kręgu szesnastowiecznego dworu cesarskiego (Adam Żurek), prześledzenie powiązań łączących Matkę Boską z Bledzewa z ryngrafem (Aleksandra Jakóbczyk-Gola), dzieje Orderu Orła Białego (Krzysztof Filipow), fenomen biżuterii patriotycznej (Nadia Sola-Sałamacha), analiza haftowanych wyobrażeń Orła Białego na chorągwiach i sztandarach w zbiorach Jasnej Góry (Monika Stachurska), rola motywu orła w twórczości Stanisława Szukalskiego (Lechosław Lameński) i rozpoznanie źródeł historycznych, które zainspirowały autorów dwudziestowiecznych wyobrażeń herbu państwowego (Marek Adamczewski).

Dzięki starannemu wyborowi oraz dużym wymiarom i wysokiej jakości reprodukcji warstwa ikonograficzna tomu pełni równorzędną z tekstem rolę w dyskursie naukowym, a przy tym – ukazuje bogactwo przedstawień i piękno Orła Białego.

Kup online
Okładka:

Załączniki: