Instytucje Justyniańskie

Instytut De Republica

INSTYTUCJE JUSTYNIAŃSKIE to pierwsza publikacja  w ramach obszernego zbioru Fontes Iuris Romani. Przedstawiony w pracy przekład Instytucji jest trzecim z kolei polskim tłumaczeniem tego niezwykle interesującego podręcznika prawa rzymskiego, będącego częścią kodyfikacji (Corpus Iuris Civilis) podjętej przez cesarza Justyniana I Wielkiego. Zarówno metodologia, jak i układ przekładu wiernie podążają za oryginałem i z pewnością znakomicie przysłużą się dydaktyce prawniczej i historycznej. Kolejne tomy w ramach serii Fontes Iuris Romani  będą zawierać pozostałe elementy kodyfikacji Justyniana (Codex, Digesta oraz Novellae), a także inne źródła przedjustyniańskie.

Kup online
Okładka: