Bezpieczeństwo granic – granice bezpieczeństwa

Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski, Radosław Zenderowski

Kwestia bezpieczeństwa państwa i jego granic stanowi nie tylko niezwykle istotny, ale również wyjątkowo aktualny element funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej. Celem niniejszej monografii jest ukazanie historycznych doświadczeń przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej w połączeniu z prawną i politologiczną analizą bezpieczeństwa naszego państwa w kontekście obecnej sytuacji za wschodnią granicą Polski.

„Tytuł niniejszej monografii składa się z dwóch części. Termin bezpieczeństwo granic wydaje się nie wymagać dłuższych analiz i wyjaśnień. Chodzi tutaj bowiem o to, czy państwo jest w stanie efektywnie kontrolować przekraczanie swoich granic według przyjętych odpowiednich regulacji i procedur. Natomiast granice bezpieczeństwa wymagają głębszej refleksji, albowiem z jednej strony ów termin oznaczać może miejsce, w którym kończy się lub rozrzedza bezpieczeństwo jednostki i całych grup społecznych, a zaczyna obszar, na którym bezpieczeństwo jest poważnie zagrożone.” – czytamy we wstępie do publikacji.

Okładka:

Załączniki: