Pozycja Prezydenta Ukrainy w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa

dr hab. Artur Olechno, prof. ucz.

Zgodnie z art. 102 ust. 2 Prezydent Ukrainy jest gwarantem suwerenności i integralności terytorialnej państwa oraz realizuje swą funkcję działając w sferze stosunków wewnętrznych i zewnętrznych państwa w czasie pokoju, jak i w czasie wojny samodzielnie, oraz z innymi wyższymi organami władzy państwowej. Artykuł 106 Konstytucji, wymieniający w ustępie 1 uprawnienia głowy państwa już na początku stwierdza, że Prezydent Ukrainy gwarantuje niepodległość państwa, bezpieczeństwo narodowe i prawną ciągłość państwa. Celem arty­kułu jest, w oparciu o analizę prawno-dogmatyczną ustawy zasadniczej i wybranych ustaw, omówienie uprawnień Prezydenta Ukrainy w dziedzinie obronności kraju, które Autor zdecydował się w przedstawić w trzech obszarach: jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy (art. 106 ust. 1 pkt. 17-20 Konstytucji); związane z obowiązywaniem stanów nadzwyczajnych (art. 106 ust. 1 pkt 21 Konstytucji); oraz te związane z udziałem głowy państwa w realizacji ogólnej polityki kraju.