Ojczyzna Mickiewicza

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. ucz.

W artykule zaprezentowano interpretację tzw. liryków lozańskich Adama Mickiewicza. Podjęto próbę wpisania problematyki przedstawionej w tych utworach w nurt Mickiewi­czowskiego myślenia o ojczyźnie.

Załączniki: