22 02/24

X Seminarium Europejskie: Polska i Kaukaz – region, który szuka drogi do Europy

22 lutego 2024 roku w siedzibie Instytutu De Republica odbędzie się X Seminarium Europejskie zatytułowane „Polska i Kaukaz: Co możemy zaoferować regionowi, który szuka drogi do Europy?”. Eksperci i analitycy zarówno polscy, jak i zagraniczni pochylą się nad tym ważnym dla Europy miejscem na mapie. Perspektywy integracji ze strukturami europejskiej współpracy kolejnych państw są aktualnie ważkim tematem, który wymaga pogłębionej dyskusji i analiz. Region ten zróżnicowany pod kątem etnicznym, religijnym i będący w strefie wpływów kilku światowych mocarstw pozostaje jednak miejscem zapalnym dla kolejnych konfliktów i napięć międzynarodowych. Czego Kaukaz może nauczyć się od innych, w kontekście przeciwdziałania problemów z jakim się boryka i jakie stanowisko powinna wobec niego podjąć Unia Europejska, to tylko niektóre kwestie, które zostaną podjęte podczas tego seminarium. Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchaczy prosimy o kontakt po adresem m.kuz@iderepublica.pl do 8 lutego 2024 roku.

X Seminarium Europejskie: Polska i Kaukaz – region, który szuka drogi do Europy