07 12/23

VII Seminarium Europejskie

7 grudnia 2023 roku w Instytucie De Republica odbędzie się kolejne Seminarium Europejskie, tym razem poświęcone projektowi reform traktatowych UE w kontekście polskiej polityki zagranicznej oraz racji stanu. Okazją będzie wyjątkowa sytuacja, w której znalazła się wspólnota wobec pespektywy reform dążących do centralizacji oraz przesunięcia wielu kompetencji krajów członkowskich na szczebel unijny. Zdaniem niektórych może to doprowadzić do sytuacji w której kraje członkowskie będą miały, w niektórych obszarach, mniej niezależności niż np. poszczególne stany USA. Zdaniem innych to najlepsza możliwa odpowiedź na wyzwania, przed którymi dziś stoi UE.

VII Seminarium Europejskie

***
Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.