20 09/23

Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku

W dniach 20–22 września 2023 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku”, organizowana w ramach cyklu „Konfrontacje archeologiczno-historyczne”. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut De Republica.

Słowiańscy i murzyńscy niewolnicy na targu w Kordobie, miniatura z Cantigas de Santa María Alfonsa X Mądrego, XIII wiek. Źródło: Patrimonio Nacional

W trakcie konferencji zostanie podjęta problematyka funkcjonowaniu społeczności słowiańskich w dobie przemian kulturowych, związanych z procesem wprowadzania oraz rozpowszechniania chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i zaprezentowania szerszemu gronu uczestników wyników najnowszych poszukiwań badawczych z zakresu historii oraz archeologii okresu wczesnego średniowiecza w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwi to poszerzenie horyzontów oraz stanie się przyczynkiem do zwrócenia uwagi na nowe obszary badań nad chrystianizacją tego obszaru Europy.

W czasie konferencji zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny z udziałem wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, a następnie sześć sesji wykładowych. Uczestnicy przedstawią dwanaście referatów, po których nastąpi dyskusja.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Archeologii i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut De Republica. Wydarzenie wspiera także Wydawnictwo Miejskie Posnania. Miejscem obrad będzie Collegium Historicum UAM (Aula im. Gerarda Labudy), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)
prof. dr hab. Andrzej Michałowski (Wydział Archeologii UAM)
dr hab. Marcin Danielewski, prof. ucz. (Wydział Archeologii UAM)
dr hab. Dariusz Karczewski, prof. ucz. (Wydział Historyczny UKW w Bydgoszczy)
dr hab. Marzena Matla, prof. ucz. (Wydział Historii UAM)
mgr Jacek Wrzesiński