03 10/23

Seminaria o Rzeczypospolitej: wykład redaktora Jacka Karnowskiego pt. „Poland before the elections”

3 października 2023 roku Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ organizuje wykład redaktora Jacka Karnowskiego zatytułowany: „Poland before the elections”. 

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Źródło: wikimedia.org

Wykład redaktora Jacka Karnowskiego przybliży słuchaczom sytuację polityczną i społeczną przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce, które odbędą się 15 października. Jej nakreślenie pozwoli zrozumieć szerszą perspektywę, przed którą stoi Polska oraz podkreśli znaczenie wyborów w naszym kraju.

Celem „Seminariów o Rzeczypospolitej” jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce.

Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.

Wykład w języku angielskim odbędzie się 3 października o godz. 13.00.

Zachęcamy do oglądania transmisji online, która będzie dostępna na kanale YOUTUBE: