23 10/23

Seminaria o Rzeczypospolitej | „Poland After the Elections”

23 października 2023 roku Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ organizuje wykład dr. Bartosza Rydlińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowany: „Poland After the Elections”. To kolejne spotkanie w ramach cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej”. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

fot. Adobe Stock

Wystąpienie dr. Rydlińskiego podsumuje kampanię oraz wyniki wyborów, a także nakreśli możliwe konsekwencje jakie za sobą poniosą, nie tylko dla Polski, ale i dla region Europy Środkowo-Wschodniej czy Unii Europejskiej. Przybliżenie możliwej przyszłej polityki zagranicznej rządu, uformowanego po wyborach parlamentarnych, dla przedstawicieli korpusu dyplomatycznego wskaże im możliwe przyszłe cele współdziałania ich krajów z Polską.

Celem „Seminariów o Rzeczypospolitej” jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej.

Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce. Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.