17 01/24

IX Seminarium Europejskie: Rewolucja woke i jej konsekwencje dla Europy

17 stycznia 2024 roku w siedzibie Instytutu De Republica odbędzie się IX Seminarium Europejskie pt. „Rewolucja woke i jej konsekwencje dla Europy”. Zebrani eksperci, amerykaniści i politolodzy pochylą się nad fenomenem nowej rewolucji kulturowej w największej zachodniej demokracji. Na ile jest to zjawisko stricte amerykańskie, a na ile może już jednak globalne? Jakie jego aspekty są szczególne istotne z polskiego i europejskiego puntu widzenia? Jak będzie wyglądała polityka i kultura w post-woke’owskiej rzeczywistości? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci. Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchaczy prosimy o kontakt po adresem m.kuz@iderepublica.pl do 16 stycznia 2024 roku.

IX Seminarium Europejskie: Rewolucja woke i jej konsekwencje dla Europy