19 06/23

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesność przeciw tradycji? Rewizje wieku XIX

19 czerwca 2023 zapraszamy do Domu Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, gdzie odbędzie się ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty w ramach programu Joseph Conrad Fellowship.

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesność przeciw tradycji? Rewizje wieku XIX

W ostatnim spotkaniu tegorocznego cyklu chcielibyśmy zapytać o sprawę fundamentalną – miejsce i znaczenie XIX wieku w projekcie modernitas. Czym XIX-wieczne koncepcje modernizacyjne były z perspektywy kolejnych pokoleń, tworzących nowoczesność w jej późniejszej fazie? Przyjrzymy się formułowanym na przełomie stuleci oraz w wieku XX rewizjom epoki „pary i elektryczności”, epoki „słowa i czynu”. Zapytamy wreszcie o związek tradycji i nowoczesności. Czy jest tak, że modernizacja wyrasta z form tradycyjnych – jest ich rozwinięciem i przetworzeniem? A może wręcz odwrotnie – nowoczesność musi tradycji zaprzeczyć oddalić ją, ukonstytuować się w formule konfrontacji? Ostatecznie jest to pytanie o ciągłość naszej tożsamości, o kształt formy polskiej w dobie przyspieszenia cywilizacyjnego.

Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w spotkaniu i towarzyszącej mu dyskusji między innymi dr Eliza Kącka (Uniwersytet Warszawski). 

Zapraszamy!