18 01/23

„Powstanie 1863. Represje i pamięć” – międzynarodowa konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

W dniach 18-19 stycznia 2023 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego organizowana przez Instytut De Republica.

„Powstanie 1863. Represje i pamięć” – międzynarodowa konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Wydarzenie zostanie podzielone na cztery panele tematyczne poświęcone reakcjom europejskiej opinii publicznej na powstanie styczniowe, irredencie styczniowej, represjom oraz pamięci.

Wśród prelegentów znajdą się reprezentanci polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich, między innymi z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Białorusi.

Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Historii UKSW.