16 10/23

„Obraz bytu ludzkiego a wizja «dobrego społeczeństwa»”

16 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Obraz bytu ludzkiego a wizja «dobrego społeczeństwa»”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut De Republica.

William Blake, The Sun at His Eastern Gate. Źródło: wikimedia.art

Ta filozoficzna konferencja będzie poruszała kwestie człowieka, jego miejsca i roli w perspektywie działania całego społeczeństwa. Szeroki zakres obejmowanych tematów (od hermeneutyki, poprzez antropologię, po etykę i moralność) pozwoli w sposób wyczerpujący zastanowić się i odpowiedzieć na pytania stawiane przez gości w swoich wystąpieniach.

W konferencji wezmą udział naukowcy zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych. Swoje wystąpienia wygłoszą m. in. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski (Instytut De Republica, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dziennikarz Bronisław Wildstein, dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), a także prof. dr hab. Tilman Borsche z Uniwersytetu w Hildesheim czy prof. dr Renato Cristin z Uniwersytetu w Trieście.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie: Centrum Finansowo-Bankowe „Nowy Świat”, ul. Nowy Świat 6/12, sala A, 1 piętro, w godz. 9.45-19.15