16 02/24

Joseph Conrad Fellowship | Niepodległość nie zastąpi nam sprawiedliwości. Historia społeczna II Rzeczypospolitej

16 lutego 2024 zapraszamy na drugie otwarte seminarium Joseph Conrad Fellowship, w czasie którego przyjrzymy się historii społecznej II Rzeczypospolitej.

Joseph Conrad Fellowship | Niepodległość nie zastąpi nam sprawiedliwości. Historia społeczna II Rzeczypospolitej

Interesuje nas eksperymentalne zestawienie ze sobą tych właśnie pojęć: niepodległości i sprawiedliwości. Czy i w jakim stopniu fantazmat niepodległościowy unieważnił bieżące spory dot. (nie)sprawiedliwości? Czy odzyskane państwo stało się rodzajem farmakonu, który chwilowo tylko znieczulił społeczeństwo na rozgrywające się konflikty na tle klasowym, by później – w miarę upływu czasu – je zaognić? A może odwrotnie: z punktu widzenia postępu, rozumianego jako proces udoskonalania modelu społecznego, rok 1918 był paradoskalnie kłopotem? Wyłomem? Wraz z odzyskaniem niepodległości reguły gry społecznej uległy zmianie, a dotychczasowe hierarchie i sieci zależności uległy rozchwianiu i dekompozycji. W tym sensie listopad 1918 byłby resetem społecznym. Ale może jest jeszcze inaczej: to właśnie niepodległość dopiero umożliwiała wyartykułowanie interesów społecznych grup nieuprzywilejowanych i stworzyła ramy instytucjonalne dla walki z niesprawiedliwością? Pytań jest więcej. O wszystkich będziemy dyskutować z naszym dr Kamilem Piskałą.

Dr Kamil Piskała – urodzony w 1988 r. historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ. Badawczo zajmuje się przede wszystkim dziejami emancypacyjnych i progresywnych ruchów społeczno-politycznych w pierwszej połowie XX w. (poczynając od socjaldemokracji, przez kooperatyzm, a kończąc na rewolucyjnych nurtach w socjalizmie). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzi również historia intelektualna, historia społeczna (m.in. przemiany życia codziennego w okresie międzywojennym), a także fenomen „people’s history” (był m.in. redaktorem polskiego wydania klasycznej A People’s History of the United States Howarda Zinna). Jest autorem lub współautorem ponad trzydziestu publikacji naukowych (monografii, leksykonów, artykułów naukowych i recenzji), a także edytorem wydawnictw źródłowych (m.in. pierwszego krytycznego wydania „Pamiętników” Ignacego Daszyńskiego i najobszerniejszego dotychczas wyboru pism Jana Strzeleckiego). W latach 2012-2016 uczestniczył w realizacji grantu „Cztery dyskursy o nowoczesności – Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi w XIX i XX wieku”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest współautorem monografii podsumowującej projekt From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994). Od 2011 roku wchodzi w skład redakcji kwartalnika naukowego „Praktyka Teoretyczna”, wydawanego przy Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

Miejsce: Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5

Czas: 16 lutego 2024, godz. 18.00–21.00.

Osobom zainteresowanym udostępniamy lektury po zgłoszeniu na adres: kontakt@conrad.iderepublica.pl.