15 03/24

Joseph Conrad Fellowship | Holokaust jako problem filozoficzny

Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium realizowane w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Felowship. Tym razem próbujemy przetestować granice myślenia, pytając o to, czy i jak jest możliwa filozofia wobec Zagłady.

Joseph Conrad Fellowship | Holokaust jako problem filozoficzny

Bez wątpienia cały wysiłek intelektualny, który obserwujemy w prężnie rozwijającej w 2. połowie XX wieku myśli krytycznej, jest próbą przezwyciężenia widma dwóch wojen światowych i Holokaustu. Chcielibyśmy jednak zapytać o niebezpieczeństwa tak zakrojonego filozoficznego myślenia. Czy snucie refleksji nad kwestiami ogólnymi, takimi jak przemoc, krzywda, ofiara, sprawiedliwość, nie niesie w sobie zagrożenia nadmiernego teoretyzowania? Więcej: czy w obliczu realnego zła oraz ogromu cierpienia poniesionego przez osoby znane z imienia i nazwiska, filozofia ma prawo to zło i to cierpienie przenosić w obszar spekulacji? Czy paradoksalnie więc namysł nad krzywdą i (nie)sprawiedliwością nie zamyka ich w laboratorium idei, w którym – zamiast doświadczeniem – stają się wypreparowanymi formułami, pustymi koncepcjami?

Więcej szczegółów wkrótce.

Miejsce: Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5
Czas: 19 kwietnia 2024, godz. 18.00–21.00.

Osobom zainteresowanym udostępniamy lektury po zgłoszeniu na adres: kontakt@conrad.iderepublica.pl.