14 12/22

Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

W dniach 14-16 grudnia w Rzeszowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza”.

Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

Celem organizowanego wydarzenia jest wieloaspektowe spojrzenie na rolę Prezydenta w Polsce zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Dwudniowa konferencja będzie podzielona na cztery panele tematyczne:

  1. Prezydent RP jako uczestnik postępowania cywilnego i karnego. Ochrona i odpowiedzialność Prezydenta RP
  2. Rola ustrojowa Prezydenta RP
  3. Wybór Prezydenta RP
  4. Prezydent RP a wymiar sprawiedliwości

W trakcie wydarzenia prelegenci wygłoszą referaty dotyczące między innymi roli Prezydenta RP w odniesieniu do zapisów polskich konstytucji, odpowiedzialności karnej głowy państwa, jak również roli prezydenta w procesie legislacyjnym, w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego.