12 04/23

Inauguracja cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” | wykład prof. Andrzeja Nowaka

12 kwietnia 2023 roku Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ zainaugurują cykl spotkań poświęconych Rzeczypospolitej. Serię seminariów otworzy wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”).

Inauguracja cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” | wykład prof. Andrzeja Nowaka

„Seminaria o Rzeczypospolitej” to seria otwartych spotkań w języku angielskim (lub tłumaczonych na język angielski) z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Tematyka seminariów skupiona będzie wokół historii, tradycji i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi adresatami cyklu są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagraniczni studenci i obcokrajowcy mieszkający w Warszawie, którzy chcą bliżej poznać polskie tradycje państwowe oraz historię Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”) odbędzie się 12 kwietnia 2023 roku o godzinie 18.00 w Warszawie.

Wykład w języku angielskim będzie dostępny na YouTube Ministerstwa Spraw Zagranicznych: