14 01/22

II Seminarium Europejskie Instytutu De Republica

14 stycznia 2022 roku odbędzie się II Seminarium Europejskie Instytutu De Republica. Podczas najbliższego spotkania eksperci porozmawiają na temat polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

II Seminarium Europejskie Instytutu De Republica

W spotkaniu udział wezmą miedzy innymi dr Michał Będkowski-Kozioł (WPiA UKSW), który wygłosi wykład „Podstawy prawne polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej”; dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. ucz. (Prorektor UKW w Bydgoszczy), który zaprezentuje referat „Europejskie prawo o klimacie w świetle zasady zrównoważonego rozwoju”; Paweł Sałek (Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju) z wykładem „Polityka klimatyczna UE” oraz dr Leszek Karski (WPiA UKSW), który opowie o „Sprawiedliwej transformacji w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju”.

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.