25 05/23

„Seminaria o Rzeczypospolitej”: wykład prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. „Poland and Ukraine: a tactical alliance or strategic partnership?”

Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ organizuje w dn. 25 maja br. wykład prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. „Poland and Ukraine: a tactical alliance or strategic partnership?”. Wydarzenie będzie drugim z kolei w cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” i odbędzie się w siedzibie Akademii Dyplomatycznej przy ul. Podwale 7 o godz. 12.00. Cykl zainaugurował w kwietniu wykład prof. Andrzeja Nowaka poświęcony rosyjskiemu imperializmowi.

„Seminaria o Rzeczypospolitej”: wykład prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. „Poland and Ukraine: a tactical alliance or strategic partnership?”

Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej.

Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce. Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.

Najbliższy wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie jak głębokie są więzi łączące Polskę i Ukrainę. Czy to tylko kwestia doraźnego sojuszu wobec wspólnego zagrożenia, jakim jest rosyjski imperializm? Czy też relacje polsko-ukraińskie opierają się na dużo mocniejszych fundamentach sięgających kilka wieków wstecz? O tym wszystkim już wkrótce zgromadzeni goście rozmawiać będą z prof. Żurawskim vel Grajewskim, wybitnym znawcą tematu, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, doradcą Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych RP. Wykład odbędzie się w języku angielskim.