prof. zw. dr hab. Wojciech Polak

Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1994 roku doktor, od 2004 roku doktor habilitowany. Tytuł profesora uzyskał w 2008 roku.  

Od 2021 roku jest dyrektorem Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W ostatnich latach prowadzi badania dotyczące głównie dziejów PRL (stan wojenny w Polsce, działalność Służby Bezpieczeństwa, relacje państwo-Kościół, historia opozycji demokratycznej i „Solidarności”). Ich owocem jest ok 30 książek autorskich na ten temat publikowanych w latach 2003-2023, a także wiele artykułów, wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych pod redakcją. Wojciech Polak  był przez lata redaktorem naczelnym półrocznika historycznego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obecnie jest redaktorem naczelnym rocznika naukowego „Copernicus. Czasy Nowożytne i Najnowsze”.

Od roku 2016 prof. Wojciech Polak jest członkiem Kolegium IPN. W latach 2018-2021 (przez trzy kadencje) był przewodniczącym tego ciała. W latach 2021-2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium IPN. W 2016 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.  W 2020 roku odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.