prof. dr hab. Marek Kornat

prof. dr hab. Marek Kornat

Historyk, absolwent i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), profesor nauk humanistycznych – mianowany w 2015 roku. Zajmuje się historią polskiej dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku jak też problematyką II Rzeczypospolitej (1918–1939). Sporo uwagi poświęca też dziejom polskiej myśli politycznej, historiografii ustrojów totalitarnych oraz genezie i znaczeniu sowietologii. Pracuje w Instytucie Historii PAN (jako kierownik Zakładu Dziejów XX Wieku od 2011 roku), wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2008). Gościł na stażach (albo z wykładami) w zagranicznych ośrodkach badawczych: Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, Harriman Institute na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz Institut für Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu jak również Europäische Institut w Moguncji. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Fundacji Kościuszkowskiej oraz British Academy. Autor dziesięciu książek z tej problematyki oraz ponad trzystu artykułów. Opublikował między innymi monografie: Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow [Warszawa 2002]; Polska szkoła sowietologiczna (1930—1939) [Kraków 2002]; Bolszewizm — totalitaryzm — rewolucja — Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918—1939), (Kraków 2003—2004); Adam Jerzy Czartoryski. Essai sur la Diplomatie [Lausanne 2011]; Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka [Gdańsk 2012]; Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit [Berlin 2012]; Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936—1939). Biografia polityczna [Warszawa 2016]; Poland and the Origins of the Second World War. A Study in Diplomatic History (1938—1939) [Berlin 2021]. Współautor (wraz z prof. Mariuszem Wołosem) nowej biografii ministra spraw zagranicznych Polski Józefa Becka [Kraków 2020].