dr Janusz Nowak

dr Janusz Nowak

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1977) oraz studium doktoranckiego  w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1985), doktor nauk humanistycznych (stopień otrzymany w 1991 roku po obronie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa); nauczyciel języka polskiego, krytyk literacki, historyk literatury, folklorysta i regionalista, poeta, dziennikarz i animator kultury. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (1977–2017); były wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W latach 1990–1997 dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Współzałożyciel, były redaktor naczelny, obecnie współpracownik półrocznika „Almanach Prowincjonalny”. Twórca i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika PWSZ w Raciborzu – „Eunomia”. Współpracownik dwumiesięcznika „Topos”. Obecnie redaktor magazynu „Forum PWSZ w Raciborzu” oraz redaktor prowadzący wydawnictwa raciborskiej PWSZ. Autor tomów poezji: Biedny polski katolik czyta Życie Keitha Richardsa (2017) i tolle, lege (2019), esejów i szkiców literackich, artykułów historycznoliterackich i folklorystycznych drukowanych m.in. w „Ruchu Literackim”, „Literaturze Ludowej”, „Polonistyce”.