Andrzej Manasterski

Andrzej Manasterski

Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel, publicysta. Redaktor albumu Joachim Lelewel. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską  w XVI, XVII i XVIII wieku,  współautor książek: Wołowskie obrazki ze stanu wojny polsko-jaruzelskiej, Dzieje Kościoła w Brzegu Dolnym po II wojnie światowej (w: Dzieje Brzegu Dolnego, praca zbiorowa), autor cyklu publikacji na temat podziemia solidarnościowego (kwartalniki „Pamięć i Przyszłość”). Autor kilkudziesięciu publikacji m.in. w „Gazecie Obywatelskiej”, „Prawda Jest Ciekawa”, „True Voice from Poland”.  

Współorganizator i autor wystawy mobilnej Pomiędzy Rosją a Niemcami – Pamięciowzmacniacz, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Centrum Historii Zajezdnia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wrocławski oddział IPN, autor tekstów do wystawy mobilnej Polski Duch Niepodległości (Polish spirit of Independence) skierowanej dla szkół i ośrodków polonijnych w Chicago.