5 lipca 2023

Pozostało tylko 20 dni na zgłoszenie kandydata do Nagrody Instytutu De Republica!

Statuetka, 15.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica – to wszystko czeka na laureatów kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Projekt, tak jak w zeszłym roku, jest skierowany do młodych naukowców, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 lipca 2023 roku!

Konkurs o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych to przede wszystkim wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny. Dzięki niemu można bliżej poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

W jakich kategoriach przyznawana jest Nagroda?

Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych jest przyznawana w trzech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych oraz za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Konkurs obejmuje także Nagrodę specjalną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Kto może zostać zgłoszony do Konkursu?

Do Konkursu mogą zgłosić się osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych i nie ukończyły 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia).

W jaki sposób zgłosić kandydata do Konkursu?

Zgłoszenia do poszczególnych kategorii Konkursu dokonuje się przez formularz internetowy, dostępny na stronie https://iderepublica.pl/nagroda-idr/. Do wypełnionego formularza należy załączyć skany wypełnionych, w tym podpisanych (także podpisem elektronicznym/profilem zaufanym), dokumentów: karty zgłoszeniowej kandydata, dwóch rekomendacji, życiorysu, spisu publikacji oraz spisu osiągnięć naukowych kandydata. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 lipca 2023 roku.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pozostałe szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: https://iderepublica.pl/nagroda-idr/.

Inne informacje prasowe:

Nagrody Instytutu De Republica zostały rozdane po raz drugi!

9 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. […]

Wydawnictwo Instytutu De Republica na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

W dniach 26-29 października 2023 roku w Krakowie odbędą się Międzynarodowe Targi Książki. Podczas nich Wydawnictwo Instytutu De Republica, specjalizujące się w literaturze historycznej, prawnej […]

ZAMOŚĆ: „Państwo i edukacja” – w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej | 13.10.2023 roku

13 października bieżącego roku w Zamościu odbędzie się konferencja naukowa „Państwo i edukacja”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut De Republica oraz Akademię Zamojską z okazji […]

„Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”

Słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Centesimus Annus były mottem ostatniego spotkania zorganizowanego w ramach Seminariów toruńskich o historii i kulturze. 31 lipca 2023 […]

Prof. Andrzej Przyłębski o premierze Tomaszu Arciszewskim: działał na rzecz Polski, Polaków oraz Polonii, aż do końca swoich dni

30 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: „Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, premier”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich […]