16 czerwca 2023

Joseph Conrad Fellowship | wykład otwarty | Emancypacje a emigracja zdolności. Polska modernizacja w kontekście projektów emancypacyjnych

19 czerwca 2023 roku Instytut De Republica zaprasza na ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. Prelekcję o emancypacjach i emigracji zdolności wygłosi dr Eliza Kącka z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ostatnim spotkaniu tegorocznego cyklu chcielibyśmy zapytać o polską modernitas w kontekście projektów emancypacyjnych, które w dużym stopniu określały charakter europejskich modernizacji. Nie sposób myśleć o nowoczesności przełomu XIX i XX wieku bez uwzględnienia dążeń poszczególnych grup społecznych i narodowych do samostanowienia, ich chęci wyrwania się na wolność, uzyskania równouprawnienia. Chcemy przyjrzeć się praktykom i strategiom osiągania niezależności jako ekspresji par excellence nowoczesnej. Rozważymy więc emancypacje jako dźwignie polskich modernizacji. Podejmiemy refleksję nad przeszkodami, którą te projekty napotykały – w tym kontekście będziemy mówić o emigracji zdolności. Spróbujemy spojrzeć na emancypacje w ich różnych modelach i wariantach. Wreszcie zaś, pragniemy zapytać nie tylko o bohaterów polskiej nowoczesności, ale również o bohaterki – uczestniczki i współtwórczynie przyspieszania cywilizacyjnego w Europie przełomu wieków.

Data: 19 czerwca 2023 godz. 18.00

Miejsce: Dom Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25 w Warszawie

Wstęp wolny!

Redakcje, które są zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: media@iderepublica.pl

***

Eliza Kącka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku). Autorka książek naukowych: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (Kraków: Universitas, 2017), a także tomów prozatorskich: „Elizje” (Kraków: Lokator, 2017) „po drugiej stronie siebie” (Kraków: Lokator, 2019) i „Strefa zgniotu” (Kraków: Lokator, 2022). Współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice” (Katowice: FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida „Klucze od Echa -Osobność-Wiersze”, Kraków: Universitas, 2018). Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

***

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Składa się z kilku elementów:

  • realizacji przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
  • comiesięcznego wsparcia finansowego uczestników;
  • cyklu wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
  • szkoły letniej, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
  • recenzowanej publikacji tekstów przygotowanych w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Stawiamy sobie za cel eksplorację języków późnej nowoczesności. Chcemy poznawać idee kształtujące współczesny świat, sprawdzać je i poddawać krytyce, aby móc lepiej odnaleźć się w epoce dynamicznych przemian kulturowych, gospodarczych i społecznych. Pragniemy tworzyć przestrzeń debaty na temat najbardziej palących problemów współczesności i wyzwań, przed którymi stoi obecnie humanistyka. Głównym zadaniem JCF jest zapewnienie warunków do wymiany myśli i rozwoju dla studentów, młodych naukowców i twórców.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach. We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów. Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki. 

 

Kontakt dla mediów:

Alina Piekarz

Instytut De Republica

+48 609 605 083

media@iderepublica.pl

www.iderepublica.pl

Załączniki:

Inne informacje prasowe:

Nagrody Instytutu De Republica zostały rozdane po raz drugi!

9 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. […]

Wydawnictwo Instytutu De Republica na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

W dniach 26-29 października 2023 roku w Krakowie odbędą się Międzynarodowe Targi Książki. Podczas nich Wydawnictwo Instytutu De Republica, specjalizujące się w literaturze historycznej, prawnej […]

ZAMOŚĆ: „Państwo i edukacja” – w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej | 13.10.2023 roku

13 października bieżącego roku w Zamościu odbędzie się konferencja naukowa „Państwo i edukacja”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut De Republica oraz Akademię Zamojską z okazji […]

„Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”

Słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Centesimus Annus były mottem ostatniego spotkania zorganizowanego w ramach Seminariów toruńskich o historii i kulturze. 31 lipca 2023 […]

Pozostało tylko 20 dni na zgłoszenie kandydata do Nagrody Instytutu De Republica!

Statuetka, 15.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica – to wszystko czeka na laureatów kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Instytutu […]