12 stycznia 2024

7 nowości wydawniczych Instytutu De Republica na początek roku!

Nowy rok w Instytucie De Republica rozpoczął się niezwykle interesująco i zdecydowanie pod znakiem książek. A wszystko za sprawą naszych najnowszych publikacji, które serdecznie Państwu polecamy do przeczytania.

7 nowości wydawniczych Instytutu De Republica na początek roku!

„Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” | redakcja: Janusz Górski

Zbiór prac naukowych, których tematem jest Orzeł Biały. Ich autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauk humanistycznych, badają zagadnienia rzucające światło na problematykę zasygnalizowaną w tytule. Wśród dziewięciu analiz znajdują się teksty poświęcone między innymi: herbowi Polski w aspekcie reguł sztuki heraldycznej, wizerunkom Orła Białego w starodrukach okresu I Rzeczypospolitej, wizerunkowi polskiego herbu w herbarzach z kręgu szesnastowiecznego dworu cesarskiego czy orderowi Orła Białego na tle innych polskich orderów. Publikację uzupełnia ponad trzysta doskonałej jakości ilustracji, w tym unikalne zdjęcia przedstawiające polski herb.

Profesor Janusz Górski, który jest redaktorem wydania, we wstępie do publikacji napisał: „Starałem się, żeby niniejszy tom wyróżniała rzetelność opracowania ikonograficznego: szeroki wyczerpujący wybór obiektów, pozyskiwanie plików źródłowych z muzeów i instytucji, w których zbiorach pozostają artefakty, pieczołowity retusz i opracowanie komputerowe, wreszcie reprodukcja w książce, w dużych formatach – by oddać pełnię bogactwa i wizerunków Orła Białego.”

„Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” to kontynuacja dwutomowej monografii „Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski”, przedstawiającej kształtowanie się i metamorfozy naszego herbu od średniowiecza po współczesność.

 

„Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia” | Kazimierz Gurbiel

Spisana jego własną ręką historia zapomnianego bohatera, podporucznika Kazimierza Gurbiela, który trafił na karty historii oręża polskiego jako dowódca 12. Pułku Ułanów Podolskich w armii generała Andersa. Żołnierze wspomnianej grupy zasłynęli tym, że 18 maja 1944 roku wkroczył do klasztoru Monte Cassino, gdzie zawiesili polską flagę.

We wstępie napisał: „Po 42 latach, dopingowany i zachęcany przez wielu przyjaciół, przełożonych, historyków itd., czując, że niedługo trzeba już odejść, uległem wreszcie tym głosom i 10 stycznia 1987 roku rozpocząłem pisanie swych wspomnień z lat wojny.”

Na kolejnych kartach książki zaznaczył, że historia żołnierza, którą opowiada, jest fragmentem jego własnego życiorysu, a równocześnie historią wielu tysięcy polskich żołnierzy – tułaczy. „Opisuję ja dlatego, że wtedy 18 V 1944 r. stałem się, mimo woli, symbolem tej wielkiej bitwy, oraz że dzięki Opatrzności udało mi się szczęśliwie przeżyć.”

„Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia” została spisana przez Kazimierza Gurbiela w Przemyślu w 1987 roku. Maszynopis został przekazany przez autora do Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1988 roku. Wydana przez Instytut De Republica publikacja jest wiernym przedrukiem autografu z niewielkimi ingerencjami edytorskimi ograniczającymi się do uwspółcześnienia interpunkcji oraz ortografii. Wydanie zostało opatrzone przypisami autorskimi, tekstowymi oraz rzeczowymi.

 

„Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Problematyka prawna” | Marcin Kraśniewski

Monografia stanowiąca rozbudowaną wersję pracy doktorskiej Marcina Kraśniewskiego pod tytułem „Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Celem badawczym prezentowanej publikacji jest analiza zakresu i różnic regulacji gospodarczej oraz jej znaczenia dla kształtowania stosunków gospodarczych w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich w prawie unijnym i polskim.

Trzeba pamiętać, że pierwsze inwestycje kolejowe stanowiły bodźce do powstawania i rozwoju miast, scalały poszczególne regiony państw i eliminowały zróżnicowanie ekonomiczne. Były początkiem wewnętrznych migracji obywateli, doprowadziły do przesunięć geograficznych przemysłu, pobudziły innowacyjność gospodarek XX wieku, zapewniły dostępność społeczeństwa do rynków nieosiągalnych ze względów komunikacyjnych. Co równie istotne, rozwój transportu kolejowego wpłynął bezpośrednio na organizację oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwami, edukację techniczną i ekonomiczną, co do dziś stanowi istotny element programu na wielu kierunkach studiów wyższych.

Jakie są przesłanki regulacji gospodarczej? Jak wygląda jej geneza i uzasadnienie stosowania? Jakie są cele unijnej polityki w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego i jaki jest stan ich realizacji w prawie Unii Europejskiej? Jakie tendencje rozwojowe w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce można wyróżnić w okresie obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i jakie są ich przyczyny? To tylko niektóre pytania, na jakie można odnaleźć odpowiedź w prezentowanej publikacji.

 

„Irlandia 1921–2021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce” | redakcja: Michał Dworski, Michał Wallner

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pod tytułem „Éire. Irlandia XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii”, zorganizowanej 14 grudnia 2021 roku w Lublinie. Asumptem do jej zorganizowania była przypadająca na ten rok 100. rocznica podpisania brytyjsko-irlandzkiego traktatu, na mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie. W 1921 roku, po kilkuset latach, Irlandczykom udało się wywalczyć względnie niezależny byt państwowy. 6 grudnia tamtego roku, w kilka miesięcy po zakończeniu wojny o niepodległość, trwającej od 1919 roku, irlandzka delegacja złożyła podpisy pod wspomnianym traktatem.

Czy Irlandczycy odnieśli zwycięstwo? Czy można mówić o ich sukcesie? Jak pokazały kolejne lata, podpisanie traktatu podzieliło społeczeństwo do tego stopnia, że w 1922 roku doszło do wybuchu wojny domowej w Irlandii. Trwający kilkanaście miesięcy zryw do dziś budzi w Irlandczykach mieszane uczucia do tego stopnia, że kolejne rocznice podpisanego w 1921 roku traktatu nie są hucznie świętowane.

Złożoność historii Irlandii jest fascynującym i inspirującym współczesnych historyków i socjologów tematem, którzy na jej podstawie dokonują obserwacji i analizy historii innych państw europejskich, w tym Polski. Polacy w Irlandii w XX wieku, polska prasa wobec irlandzkiej wojny, dlaczego Irlandia uznawał rząd RP na uchodźstwie po II wojnie światowej czy specyfika systemu wyborczego w Irlandii – to tylko część zagadnień, na które odpowiedzi znaleźć można w książce „Irlandia 1921–2021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce”.

 

„Kodeks Justyniański, Tom 3″ | redakcja: Tomasz Palmirski

„Współczesna wizja kary kryminalnej” | redakcja naukowa: Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński

„Uchwała Krajobrazowa. Zagadnienia konstytucyjne” | redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik