27 grudnia 2023

Instytut De Republica: 2023 – rok publikacji naukowych i promocji polskiej nauki

Mijający 2023 rok zdecydowanie należał do Wydawnictwa Instytutu De Republica. Choć, podobnie jak w ubiegłych latach, zorganizowaliśmy blisko 40 konferencji naukowych, seminariów oraz mniejszych spotkań, to właśnie nasze publikacje były najczęściej i najbardziej dostrzeganą częścią działalności Instytutu De Republica.

Fot. Instytut De Republica / Paweł Konarzewski

Siedem nagród i wyróżnień oraz trzy nominacje w najbardziej prestiżowych konkursach literackich dla publikacji Instytutu De Republica w 2023 roku, do tego udział w targach książek w Gdańsku oraz Krakowie, a co najważniejsze – kilkanaście premier wydawniczych i kilkadziesiąt w przygotowaniu – ostatnie miesiące zdecydowanie należały do udanych dla naszego wydawnictwa. Wśród nowości, które cieszyły się szczególnym uznaniem wśród czytelników oraz mediów, zdecydowanie należy wymienić album Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty pod redakcją naukową profesora Janusza Górskiego, monumentalny leksykon polskich polityków z okresu II Rzeczypospolitej Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939 pod redakcją profesorów Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa i Wojciecha Piaska, jak również monografie naukowe, zwłaszcza te o tematyce historycznej oraz pierwszą książkę dedykowaną najmłodszym czytelnikom – Kancelaria Impossibilia na tropie profesor Anny Tarwackiej.

Spośród wszystkich otrzymanych w tym roku nagród i wyróżnień dla publikacji Instytutu De Republica, zdecydowanie najważniejsze są dla nas: nagroda w 11. edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla dr. Mateusza Hübnera, autora książki Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja, dwa wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „FENIKS”, wyróżnienie za opracowanie edytorskie w konkursie „ACADEMIA 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej”, wyróżnienie w kategorii edytorskiej XXIX edycji Nagrody KLIO, dwa wyróżnienia w konkursie na najlepszą Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego. W 2023 roku publikacje Wydawnictwa Instytutu De Republica były także wielokrotnie recenzowane przez ogólnopolskie i regionalne media. W marcu 2023 roku publikacja Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty została uznana przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za „Książkę Miesiąca”.

Mijający rok to także liczne konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe, seminaria i spotkania z autorami naszych książek. Zorganizowaliśmy blisko 40 takich wydarzeń, wśród nich trzy cykle: „Seminaria Europejskie”, „Seminaria o Rzeczpospolitej” zrealizowane wraz z Akademią Dyplomatyczną i Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz spotkania otwarte w ramach drugiej edycji programu stypendialnego „Joseph Conrad Fellowship”. Do najważniejszych zrealizowanych w 2023 roku wydarzeń z pewnością należy zaliczyć ogólnopolską konferencję przygotowaną wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim: Uniwersytet kiedyś i dziś. Przegląd najważniejszych idei i koncepcji – od starożytności po współczesność, międzynarodową konferencję naukową Obraz bytu ludzkiego a wizja „dobrego społeczeństwa” z udziałem przedstawicieli ośrodków akademickich z Hildesheim oraz Triestu czy konferencję Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku, w której udział wzięli naukowcy z Brna, Bratysławy oraz ukraińskich Sum.

W grudniu bieżącego roku wystartowała trzecia edycja naszego stypendium – „Joseph Conrad Fellowship”, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Do trzech dotychczasowych edycji zgłosiło się blisko pół tysiąca osób. Nasi stypendyści otrzymują nie tylko comiesięczne wsparcie finansowe na realizację swoich projektów badawczych, lecz również mają niepowtarzalną okazję uczestniczyć w spotkaniach, podczas których zaproszeni goście podejmują dyskusję na temat zagadnień związanych z współczesną myślą humanistyczną. W 2023 roku zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli między innymi: dr Eliza Kącka, prof. Ewa Hoffman-Piotrowska, prof. Remigiusz Forycki, prof. Michał Kopczyński, dr Aleksander Łupienko czy Łukasz Kozak.

Popularyzacja wiedzy o polskich naukowcach oraz ich dorobku, o postaciach ważnych z punktu widzenia polskiej pamięci historycznej i kulturowej to również jeden z filarów Instytutu De Republica, skrupulatnie realizowany przy współpracy z bardzo szerokim gronem polskich naukowców oraz różnych instytucji od pierwszych tygodni działalności. W 2023 roku kontynuowaliśmy nasz sztandarowy projekt edukacyjny „Znani nieznani” poświęcony polskim naukowcom, opisujący ich dorobek na polskiej, ale nade wszystko międzynarodowej arenie, zrealizowaliśmy projekt specjalny: „(NIE)pokonani wizjonerzy wolności”, zakładający przypomnienie sylwetek najwybitniejszych polityków i dowódców z okresu powstania styczniowego.

W mijającym roku rozwijaliśmy projekt „Kadr nauki”, którego celem jest dzielenie się twórczością obrazującą świat nauki. W jego ramach nawiązaliśmy współpracę miedzy innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Opolskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Muzeum Okręgowym w Koninie czy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Instytut De Republica – w ramach prowadzenia działalności dokumentacyjnej i współpracy ze środowiskiem naukowym – zaangażował się również w prace archiwalne nad spuścizną prof. Jerzego Szackiego, socjologa i historyka myśli socjologicznej. Opracowane archiwalia zostały przekazane do zasobu Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Instytut De Republica realizuje także liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. W 2023 roku zorganizowaliśmy i byliśmy współorganizatorem czterech wystaw, w tym dwóch czasowych ekspozycji: „Mumia Tajemniczej Damy. Studia i perspektywy”, przygotowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach, zaprezentowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz „Janusz Fiszer. Kolekcjoner”, która do końca marca 2023 roku była prezentowana w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dwie ekspozycje zaprezentowane latem i jesienią w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie: „Starożytni Rzymianie i My” oraz „Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier” dostępne są nieprzerwanie w formule „ready-to-print” na naszej stronie internetowej.

2023 rok to także realizacja drugiej edycji Nagrody Instytutu De Republica, do której zgłoszonych zostało blisko dwustu kandydatów z ośrodków akademickich z niemal całej Polski oraz zagranicy. Laureatami tegorocznego rozdania zostali: w dziedzinie nauk humanistycznych ex æquo: dr hab. Katarzyna Marciniak oraz dr Tomasz Herbich; w dziedzinie nauk społecznych: dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz.; za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: dr Leszek Gardeła oraz za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych ex æquo: dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz.

Dziękujemy Państwu za mijające miesiące, za niezwykle liczny udział we wszystkich naszych przedsięwzięciach oraz zainteresowanie, jakie okazują Państwo naszym publikacjom. Już teraz zapraszamy do towarzyszenia nam w 2024 roku. Przed nami wiele wyzwań naukowych oraz wydawniczych, ale nasza praca i zaangażowanie nie miałoby sensu, gdyby nie Państwo – odbiorcy naszych wszystkich inicjatyw.