4 grudnia 2023

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii pt. „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”

30 listopada i 1 grudnia bieżącego roku odbyła się zorganizowana przez Instytut De Republica oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie międzynarodowa konferencja zatytułowana Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”.

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii pt. „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”

Podczas wydarzenia referaty zaprezentowali akademicy z wielu polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, australijski Uniwersytet Notre Dame, amerykański Ave Maria School of Law, rumuński Uniwersytet Babeş-Bolyai czy estoński Uniwersytet w Tartu i wiele innych. Asumptem do podjęcia tematu była przypadająca w tym roku 16. rocznica opublikowania encykliki Spe salvi, dotycząca nadziei w życiu chrześcijanina, autorstwa zmarłego rok temu, papieża Benedykta XVI.

– Postać Benedykta XVI była wielka nie tylko w dziejach Kościoła, ale także w dziejach kultury intelektualnej (…) Jego legendarne debaty z [Jurgenem] Habermasem przeszły do historii

– powiedział w słowie wstępnym skierowanym do uczestników konferencji prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica. Tuż po nim wykład wprowadzający wygłosiła prof. Tracey Rowland z Uniwersytetu Notre Dame w Australii, laureatka nagrody Ratzingera za rok 2020.

Podczas dwudniowej konferencji prelegenci przede wszystkim wskazywali na rolę, jaką odgrywa religia w życiu politycznym i społecznym oraz jakie perspektywy odsłaniają się za jej obecnością w tych sferach. Wspólnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z zaprezentowanych wystąpień jest między innymi ten, że w obecnym świecie przed, którym stoją perspektywy radzenia sobie z kolejnymi kryzysami: politycznymi, humanitarnym itp., to religia może okazać się wsparciem zarówno eschatologicznym, jak i etycznym. Zaprezentowany punkt widzenia nie odnosił się tylko do roli katolicyzmu, ale ze względu na wielu zaproszonych gości reprezentujących różne kultury, dotyczył szeroko rozumianego fenomenu religii.

Jednym z prelegentów konferencji „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI” był także koordynator Zespołu Badawczego Instytutu De Republica dr Michał Kuź. W swoim wystąpieniu pochylił się nad koncepcją roli, jaką odgrywa religia w myśli Erica Voegelina.