16 listopada 2023

Joseph Conrad Fellowship – mamy komplet!

Znamy już wyniki rekrutacji do trzeciej edycji programu stypendialnego JCF.

Joseph Conrad Fellowship – mamy komplet!

Zakończyliśmy rekrutację do programu stypendialnego. W tym roku wpłynęły 203 wnioski. Poziom był bardzo wyrównany. Wybranych zostało 25 projektów, a ponadto 9 projektów znalazło się na liście rezerwowej. Komisja rekrutacyjna obradowała w składzie: prof. Andrzej Przyłębski, dr Michał Kuź, dr Janusz Nowak, Michał Florysiak (sekretarz komisji).

Wszystkie osoby poinformowaliśmy o decyzji komisji.

Dziękujemy za zainteresowanie programem stypendialnym. Gratulujemy wyników i życzymy wielu sukcesów!