10 listopada 2023

Nagrody Instytutu De Republica zostały rozdane po raz drugi!

9 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. To już druga edycja prestiżowej nagrody dla naukowców specjalizujących się w naukach humanistycznych i społecznych. Sześć statuetek odebrali: dr hab. Katarzyna Marciniak, dr Tomasz Herbich, dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz., dr Leszek Gardeła, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz.

Nagrody Instytutu De Republica zostały rozdane po raz drugi!

Dyrektor Instytutu De Republica prof. Andrzej Przyłębski otwierając uroczystość powiedział, że nagroda przyznawana najlepszym naukowcom powstała w wyniku przekonania, że w Polsce brakuje nagród honorujących osiągnięcia naukowe.

„Artyści, aktorzy i pisarze są wręcz rozpieszczani liczbą nagród, o które mogą się ubiegać. Najwyższy czas zatroszczyć się o naukowców. Instytut De Republica chce do tego celu wnieść swój ważny wkład”

– powiedział.

W tegorocznej odsłonie konkursu, kapituła pod przewodnictwem prof. Genowefy Grabowskiej wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych oraz za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Do konkursu zgłosiło się ponad 70 kandydatów, z których kapituła wyłoniła 6 zwycięzców.

Laureaci drugiej edycji konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych:

  • Nagroda Instytutu De Republica w dziedzinie nauk humanistycznych: ex æquo dr hab. Katarzyna Marciniak oraz dr Tomasz Herbich;
  • Nagroda Instytutu De Republica w dziedzinie nauk społecznych: dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz.;
  • Nagroda Instytutu De Republica za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: dr Leszek Gardeła;
  • Nagroda Instytutu De Republica za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: ex æquo dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń. Wszyscy wyróżnieni otrzymali statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego polskiego rzeźbiarza dr. hab. Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu dwóch lat od przyznania wyróżnienia.