23 października 2023

Kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” za nami!

„Poland After the Elections” to tytuł wykładu dra Bartosza Rydlińskiego, wygłoszonego podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” zorganizowanego 23 października bieżącego roku przez Instytut De Republica oraz Akademię Dyplomatyczną MSZ.

Kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” za nami!

Celem wystąpienia była analiza przebiegu kampanii wyborczej oraz zaprezentowanie wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Polsce 15 października 2023 roku. Podczas wykładu dr Rydliński omówił przepływy elektoratów oraz geografii wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów Polski, w których nastąpiła istotna zmiana poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych w stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych.

Bartosz Rydliński zwrócił szczególną uwagę na nowe zjawiska społeczne, które pojawiły się w trakcie  kampanii wyborczej lub przed jej rozpoczęciem, a które mogły wpłynąć na decyzję wyborców i wzrost frekwencji. Wykładowca, w oparciu o istniejące badania ilościowe i jakościowe, zaprezentował główne podziały socjopolityczne widoczne w polskim społeczeństwie oraz wskazał, w jaki sposób, jego zdaniem, mogły rzutować na wynik wyborów parlamentarnych.

Doktor Rydliński dokonał również identyfikacji potencjalnych efektów tych wyborów, zarówno dla Polski, jak i dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Było to istotne wydarzenie, które umożliwiło zgłębienie kształtu przyszłej polityki zagranicznej rządu, który zostanie sformowany. Spotkanie miało ważne, informacyjne znaczenie dla przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce.

Instytut De Republica oraz Akademia Dyplomatyczna MSZ kontynuują swoją misję w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat roli Polski na arenie międzynarodowej, analizy polskiej racji stanu w XXI wieku i ukazywania znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki międzynarodowej.