13 października 2023

Nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej”

13 października 2023 r. miała miejsce premiera najnowszej książki wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej” autorstwa Ilony Hajscewicz-Zimek. Spotkanie promujące książkę było jednym z punktów odbywającej się w Zamościu konferencji naukowej „Państwo i edukacja”.

Nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej”

Publikacja podejmuje tematykę aktualną oraz wpisującą się w szerszy trend we współczesnej nauce i ustawodawstwie. Autorka analizuje temat w oparciu o szerokie tło historyczne, przygląda się również oczekiwaniom społecznym oraz obowiązkom państwa demokratycznego wobec szeroko pojmowanej edukacji. Podstawę dociekań stanowią w głównej mierze przepisy prawa administracyjnego i konstytucyjnego, a także przepisy prawa cywilnego, karnego oraz międzynarodowego. Niepodważalnym atutem książki jest bogaty materiał źródłowy, zawierający konkretne orzecznictwa sądowe.

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki występowania nierówności edukacyjnych oraz sposobów ich minimalizowania – od rysu historyczno-teoretycznego i ogromnego wpływu Komisji Edukacji Narodowej na upowszechnianie prawa do nauki w Polsce, poprzez prezentację gwarancji prawa instytucjonalnego, aż po praktyczne rozwiązania, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych – podkreśliła w recenzji publikacji prof. dr hab. Magdalena Pyter.

Autorka książki, dr Ilona Hajscewicz-Zimek podczas prezentacji publikacji wskazała, że jest to jej pierwsza „poważna” publikacja. W jej opinii książka jest skierowana przede wszystkim do prawników, nauczycieli, dyrektorów szkół i kuratoriów oświaty i wypełnia lukę na rynku publikacji z zakresu pedagogiki, zwłaszcza prawa oświatowego, która powstała po reformie w 2016 roku. – Poruszaną w książce tematykę starałam się przedstawić z trzech różnych perspektyw: praktykującego adwokata i prawnika – stąd analiza prawna stanowi pewnego rodzaju bazę publikacji, nauczyciela oraz rodzica dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym – mówiła. 

Bez wątpienia najważniejszą tezą książki „Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej” jest ta, która określa edukację jako podstawową drogę wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych jednostek ludzkich. Sama autorka konsekwentnie podkreśla, że wspieranie dzieci i młodzieży odgrywa podstawową rolę w działaniach na korzyść osiągania sukcesów w dziedzinach gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Książka Ilony Hajscewicz-Zimek oraz wszystkie pozostałe publikacje Instytutu De Republica można nabyć za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.