4 października 2023

Polska scena polityczna przed wyborami – kolejne spotkanie w ramach „Seminariów o Rzeczypospolitej”

3 października bieżącego roku odbyło się kolejne z cyklu, a zarazem pierwsze po wakacyjnej przerwie, spotkanie w ramach „Seminariów o Rzeczypospolitej”. Wykład na temat przypadających na 15 października wyborów parlamentarnych – ich znaczenia, toczącej się kampanii oraz nastrojów społecznych wygłosił redaktor Jacek Karnowski. Organizatorem spotkania był Instytut De Republica oraz Akademia Dyplomatyczna MSZ.

Uczestnicy spotkania w ramach „Seminariów o Rzeczypospolitej”. Fot. Instytut De Republica / Jarosław Piwko

Wykład redaktora Jacka Karnowskiego miał na celu przybliżenie słuchaczom – przedstawicielom środowiska dyplomatycznego z całego świata – sytuacji politycznej i społecznej przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Celem spotkania było nakreślenie perspektywy, przed którą stoi Polska oraz podkreślenie znaczenia wyborów w naszym kraju.

Pierwszym i zarazem jednym z głównych wątków, które zostały poruszone w trakcie seminarium, była specyfika trwającej kampanii wyborczej, określona jako dziwna i zarazem nieprzewidywalna. Redaktor Karnowski zwrócił uwagę między innymi na to, że wiele założeń, dotyczących chociażby jej tematów przewodnich, okazało się nietrafionych. Wśród nich wymienił zagadnienia związane z aborcją, prawami kobiet, jak również Unią Europejską i jej funduszami.

Redaktor Jacek Karnowski dokonał w swoim wystąpieniu analizy zaangażowania i roli mediów w toczącej się kampanii. Wskazał na wyraźnie słabszą, w porównaniu z przeprowadzonymi w ubiegłych latach kampaniami, rolę mediów tradycyjnych. Podkreślił, że w przestrzeni publicznej nie widać zbyt wielu billboardów, zaś największe środki są przeznaczane na prowadzenie kampanii w Internecie. Według przedstawionych przez niego wyliczeń 56 procent Polaków czerpie informacje na temat kampanii oraz programów wyborczych z Internetu a jedynie 29 procent z tak zwanych mediów tradycyjnych. Karnowski zwrócił również uwagę na stale rosnącą rolę social mediów, zwłaszcza Facebooka.

Celem „Seminariów o Rzeczypospolitej” jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce.

Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.