27 września 2023

„Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja” Mateusza Hübnera z Nagrodą im. Jana Jędrzejewicza

26 września odbyła się gala wręczenia nagród w 11. Edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza. Mateusz Hübner, autor książki „Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja” otrzymał tytuł Laureata. Publikacja została wydana nakładem Instytutu De Republica. 

„Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja” Mateusza Hübnera z Nagrodą im. Jana Jędrzejewicza

W literaturze przedmiotu informacje dotyczące zagadnień związanych z Funduszem Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego są rozproszone i fragmentaryczne – monografia autorstwa dr. Mateusza Hübnera to pierwsze kompleksowe ujęcie tego tematu.

Publikacja „Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja” ma układ chronologiczno-problemowy. Praca została podzielona na kilka części (zgodnie z porządkiem chronologicznym), w których opisano zarówno okoliczności poprzedzające powstanie Funduszu, pierwsze lata jego działalności, kierunki pracy w zakresie wspierania twórców kultury i nauki w okresie kryzysu gospodarczego, jak i transformacje organizacyjno-prawne tej instytucji, determinowane zmianami ustrojowymi i politycznymi. Autor podjął również próbę ustalenia dorobku Funduszu Kultury Narodowej oraz wyjaśnienia braku tej instytucji w powojennej polskiej polityce kulturalnej i naukowej.

Książkę „Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja” oraz wszystkie pozostałe publikacje wdane nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica można zakupić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.